Storsits på Senatstorget

Nästan 2 000 mössklädda studenter samlas på Senatstorget och visar upp sin bordsfesttradition.

På Storsitsen som ordnas av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)  och Nationernas samdelegation skålar vi för den 150-åriga studentkåren och den 375-åriga nationsinstitutionen.

Evenemanget som nu ordnas för tredje gången är unikt i hela landets studentkultur. Förutom att sitsar vanligtvis har högst ett par hundra gäster är det exceptionellt att sitsen nu ordnas utomhus inför hela stadens ögon. Till Storsitsen väntas 1 920 deltagare som huvudsakligen är studentkårsmedlemmar och funktionärer i HUS föreningar. I sitsen deltar också inbjudna gäster, till exempel styrelseordföranden för Helsingfors universitet, president Tarja Halonen, och biträdande borgmästare Anni Sinnemäki. 

Studentikos allsång

Kvällen förlöper enligt samma mönster som andra akademiska bordsfester – studenterna sitsar, alltså äter, dricker och sjunger tillsammans. Varje studentorganisation har utformat sina egna sångtraditioner som mer eller mindre avviker från varandra, men de flesta sjunger ofta till exempel Helan går och Bellmans sånger på sina sitsar. Även välbekanta låtar från populärmusiken sjungs med nya texter som avspeglar studentlivet.
På de tidigare Storsitsarna år 2012 och 2015 har bland annat Finlandia och Helan går sjungits framför Domkyrkan.

Särskilt turisterna har under tidigare år varit särskilt intresserade av de glada sitsdeltagarna. Programmet har inkluderat valser ackompanjerade av en musikkår, spexuppträdanden, ett körspektakel och olika tal.

”I år blir det ett lite annorlunda program, men också den här gången bland annat musikframföranden”, säger Storsitsens projektchef Hemu Lampinen från Eteläsuomalainen osakunta (Södra Finlands nation).

”Ett halvårslångt projekt kulminerar snart, vilken häftig tanke! Det var varit både intressant och utmanande att ordna ett sådant här evenemang, men samtidigt mycket givande. Det enda vi inte kan påverka är vädret, och ända sedan hösten har vi önskat oss varmt och soligt väder på evenemangsdagen”, säger Lampinen.

Storsitsen ordnas på Senatstorget den 24 maj med början kl. 17. Festen avslutas efter kl. 21 med vals till orkestermusik.

Stadsborna och medierna är välkomna att följa Storsitsen utanför det egentliga evenemangsområdet.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Projektchef Hemu Lampinen
suursitsit@hyy.fi
tfn 040 0903514

Storsitsens Facebookevenemang

 
 Havis Amanda 2018

Bild: Mikko Virta

Tillbaka till evenemangen