Studentkåren
vid Helsingfors universitet
1868–2018

År 2018 firar Studentkåren vid Helsingfors universitet sitt 150-årsjubileum. Studentkåren grundades år 1868. Den har från första början varit studenternas intressebevakare och skyddsnät och värnat om medlemmarnas välmående och rättigheter. I år firar vi HUS historia och nutid med många evenemang och tillställningar.

Under årtiondens lopp har HUS påverkat, representerat och väckt uppseende. Studentkåren har banat väg för studentdriven verksamhet och varit studenternas språkrör sedan omvälvningarnas 1800-tal fram till det reformvänliga 1960-talet och ända till i dag. Studentkåren är en kraft som förändrar världen och bidrar till att bygga upp ett välmående samhälle nu och i framtiden.

I dag har HUS cirka 27 000 studenter och 250 föreningar som medlemmar. I HUS och medlemsföreningarna sysslar vi med hobbyer, lär oss nya saker och påverkar. Vi skapar kultur, gemensam kunskap och vänskapsnätverk som består livet igenom. Framför allt är HUS en gemenskap där varje medlem lämnar sitt eget avtryck.

Temat för det historiska jubileumsåret är gemenskap. HUS 150 tillägnas alla som studentkåren gett stöd, trygghet och gränslösa möjligheter. Nuvarande och tidigare HUS-medlemmar, 2018 är ert jubileumsår, för utan er skulle vi inte ha någon studentkår.

HUS Gruppen – med framtiden som insats

Från första början har studentkåren bedrivit medelanskaffning för att göra medlemmarnas verksamhet möjlig. I dag är det HUS Gruppen som förvaltar och utvecklar HUS egendom. HUS Gruppens verksamhet består av olika delar: finans- och fastighetsutveckling, restaurangverksamhet i form av UniCafe-restaurangerna och Well-caféerna samt Finlands största sommarvandrarhem HostelAcademica.

Jubileumsåret är ett viktigt år för HUS Gruppen. För oss är året en möjlighet att fira vår unika ägare och en chans att påminna om den betydelse studentkåren haft i studenternas liv under årens lopp.

Studentkåren har ofta varit en föregångare och innovatör. Det första kraftprovet som visade studenternas seghet och vilja att bygga upp något nytt var Gamla studenthuset som byggdes för 140 år sedan och följdes av andra byggprojekt. Andra goda exempel är grundandet av de första studentrestaurangerna och byggandet av de första studentbostäderna. Tillsammans har vi utvecklat tjänster och företag som blivit en del av studenternas och stadsbornas vardag i dag och i framtiden.
 
Nya initiativ, försök och risktagning karakteriserar både studentkåren och HUS Gruppen. För Gruppen handlar företagsverksamhet om att tänka på lång sikt, leva ut studentägarnas värderingar och utveckla en internationell och hållbar forskning, ekonomi och stad.
 
Grattis till alla HUS-medlemmar, både nuvarande och alumner! Vi gör också de kommande 150 åren möjliga.

Välkommen med och fira den 150-åriga Studentkåren vid Helsingfors universitet!