Historien om HUS

I galleriet Historien om HUS visar vi det bästa ur studentkårens 150-åriga historia i bilder.

Projektet som kompletteras under jubileumsårets lopp är ett samarbete med föreningen HYYHY, Helsingfors universitets studentkårs historias vänner.


Fest

Serien inleds med en kort översikt över tidigare jubileumsår och festligheter.


Ylioppilaslehti

Finskspråkiga Ylioppilaslehtis första nummer kom ut för 105 år sedan. I den andra bildserien i historien om HUS tar vi en titt på tidningens historia.


Påverkan

HUS studenter och studentgemenskaper har sysslat med samhälleligt påverkansarbete i 150 år. Den nuvarande modellen där det högtidliga gett vika för det praktiska etablerades under efterkrigstiden


Kvinnorna

Kvinnornas väg till akademiska studier var inte okomplicerad. Universitetens dörrar öppnades för kvinnor på 1870-talet, och för att få studera måste kvinnorna anhålla om dispens på grund av sitt kön ända fram till år 1901. I nationerna fick kvinnor bli medlemmar från och med år 1897, och år 1916 fick de börja undervisa vid universiteten. I slutet av 1800-talet var studerande kvinnor sällsynta, men i dag studerar betydligt fler kvinnor än män vid universiteten.
 

 


Kultur

Kulturutbudet för studenter blev en viktig fråga efter att studentkåren grundats och Gamla studenthuset byggts. Under årens lopp har HUS tagit emot konstdonationer, beställt och producerat olika verk och möjliggjort kulturell verksamhet. Studentkårens beslut att investera i konst har visat sig vara klokt på lång sikt.
 


Valborg vid Havis Amanda

Helsingfors valborgsikon Havis Amanda skapades av skulptören Ville Vallgren i Paris år 1906. Ursprungligen var statyn känd som Sjöjungfrun och kom till Helsingfors två år senare. Den presenterades för stadsborna den 20 september 1908.


Floradagen

Floradagen är universitetsfolkets gemensamma vårfest. Floradagen 1848 har blivit historisk som dagen då Vårt land uruppfördes. Sången framfördes på Gumtäkts äng tillsammans med fosterländska tal. Cirka trehundra studenter och tvåhundra inbjudna gäster var närvarande – och intog enligt samtida källor synnerliga mängder starka drycker.


Nationerna

Numera finns 15 nationer inom Helsingfors universitet. Nationsinstitutionen grundades år 1643 för att övervaka studenterna vid dåvarande Åbo Akademi. Man fruktade (inte utan grund) att studenterna från andra orter skulle börja leva loppan när de inte längre befann sig under familjens vakande ögon. Under årens lopp har nationernas roll förändrats från en övervakande till en stödjande.


Examen

Att delta i en promotion är ett traditionellt sätt att fira sin examen. Promotionen är fest som varar i flera dagar och inkluderar både högtidligt och lättsamt program. Till festligheterna hör till exempel tal, dans och sång. Traditionen har en lång historia. Den första magisterpromotionen vid Åbo Akademi ordnades redan 1643.


Sommar

Förr i tiden åkte studenterna med studentmössan på huvudet till sina hemtrakter där de representerade bildning och upplysning, men sedermera har studenternas sommartraditioner förändrats. Numera består studenternas somrar av arbete, sommarstudier och hobbyer – och ibland rentav semester.


Jämlikhet

Ett av HUS viktigaste mål är att arbeta för likvärdighet. Efter krigen har studentkåren främjat frågan både på nationell och global nivå, även om det fortsättningsvis krävs mycket arbete för att uppnå en jämlik värld.


Hembygden


När universitetsstudierna inleds flyttar många nya studerande från hemorten till Helsingfors. En ny början betyder inte alltid att de gamla banden kapas. Hembygden har kvar sin dragningskraft med barndomshem, föräldrar, gamla vänner, nationsaktivitet och minnen – och givetvis hembygdskärlek.


Idrott

Studielivet kräver tunga intellektuella ansträngningar, och därför behövs sund fysisk aktivitet som motvikt. Därför har många olika idrottsföreningar och idrottsevenemang grundats inom studentkåren under årens lopp.


Boende

Det kan vara svårt att hitta en förmånlig boendelösning som student – särskilt om man inte kommer från Helsingforsregionen. I dag bor var fjärde högskolestuderande i huvudstadsregionen i en studentbostad, men så har det inte alltid varit.


Hälsa

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS inrättades 1954 när Finlands studentkårers förbunds (FSF:s) hälsovårdsstiftelse utvidgade verksamheten vid Studenternas hälsovårdsmottagning i Helsingfors och gjorde den rikstäckande. Den organiserade studenthälsovården i Helsingfors inleddes dock redan före fortsättningskriget.


Valet

HUS har sedan 1944 valt en delegation med 60 medlemmar som utövar den högsta beslutanderätten i studentkåren. Den väljs i delegationsvalet, där varje HUS-medlem har rösträtt och rätt att kandidera. Delegationen fattar bl.a. beslut om studentkårens budget, bokslut och stadgar och om köp och försäljning av fastigheter.