Back to All Events

Framtiden skapas NU

  • Gamla studenthuset 3 Mannerheimintie Helsinki, 00100 Finland (map)

Gamla studenthuset med sin händelserika historia öppnar sina dörrar för allmänheten den 26 november kl. 15! Kom och hör vad samhällspåverkare och studenter har att säga om framtiden!

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS firar sin 150-årsdag den 26 november 2018 på Gamla studenthuset. Studentkåren bildades år 1868. Den har från första början varit studenternas intressebevakare och skyddsnät och värnat om medlemmarnas välmående och rättigheter.

Under hela året har HUS firat sin långa historia, och nu är det dags att vända blicken mot framtiden. Måndagen den 26 november ordnas påverkansevenemanget Framtiden skapas NU som fyller Gamla studenthuset med framtidsorienterade debattinlägg och teman som berör samhället på ett omfattande sätt.

framtiden.png

Programmet

En hållbar framtid

Vi lever i en tid då en hållbar framtid blivit den viktigaste frågan. I den här diskussionen behandlar vi hållbarheten ur utvecklings-, tillväxt- utbildnings- och forskningsperspektiv.

Hurdana lösningar kan Finland erbjuda i den globala krisen, och hur syns de i framtiden? Utbildningen har en stark ställning i Finland, men vilken status har fostran, utbildning och forskning i andra länder? Vad är det som hindrar att det här tänkesättet sprids?

Panel: Oras Tynkkynen, Kaarle Hämeri, Sanni Grahn-Laasonen

Konferencier: Susanne Salmi


En annorlunda framtid – Företagens ansvar för framtiden?

Diskussionen om konsumtion, klimatförändring, människorättsfrågor och jämlikhet kretsar kring individens, stratens och företagens ansvar. Vad är det som styr företag att förändra världen? Hur förändras ansvarstänkandet?  Vilken är individens roll i allt detta.

HUS Gruppen fokuserar i diskussionen på företagens ansvar.

Morot eller piska – studenterna i totalreformen av den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten väcker diskussion inför vårens riksdagsval. HUS bjuder in representanter för olika partier för att diskutera i vilken riktning studenternas sociala trygghet borde utvecklas i framtiden. Ska stödet vara mer lånebetonat, ska studiepenningen höjas eller ska hela Finland införa basinkomst? Vi tar en första titt på de preliminära resultaten från HUS och AUS försörjningsundersökning bland medlemmarna.


Framtidens arbetsliv med barnens ögon

Nu visionerar vi om framtidens arbetsliv! Hur ser framtidens arbetsliv ut med barnaögon och vilka tankar väcker det hos barnen?

I den visionära paneldiskussionen deltar experter på samhällslivet och kreativa utvecklare. Frågorna ställs av dem som ska leva framtidens arbetsliv – barnen. Kom och hör hur barnen grillar experterna!


Paneldiskussion: Universitetsdemokratins framtid

Är nästa steg en trepartsmodell eller lika rösträtt för universitetssamfundets medlemmar? Hur har HUS främjat universitetssamfundets delaktighet de senaste åren? Behöver vi vara oroade för att det går som det gick i Tammerfors? Vem sitter på den egentliga makten på universiteten och vem beslutar om riktningen för högskolepolitiken i Finland?

I debatten deltar:
Esa Hämäläinen, förvaltningschef vid Helsingfors universitet och f.d. aktiv inom studentrörelsen
Laura Kolbe, författare av studentkårens historik och akademiker
Pilvi Torsti, riksdagsledamot och spetsutbildningspolitiker för socialdemokraterna
Sebastian Österman, demokratiaktivist och högskolepolitiskt ansvarig i HUS styrelse


#kaikkihyvin?

Vågar du svara ärligt på frågan “allt bra?” Under evenemanget inleder HUS en tre veckor lång kampanj med målet att minska skammen som förknippas med psykiska problem och rädslan för att söka hjälp. Kampanjvideon visas för första gången och experter och erfarenhetsexperter talar om varför de psykiska problemen bland studerande ökat under 2000-talet och hur stödet för studenternas psykiska välbefinnande kommer att se ut i framtiden.

Panel: Ledande överläkaren för SHVS mentalvårdsarbete Pauli Tossavainen, chefen för HU:s studentrådgivning Johanna Lammi, studenten Mikko Pellinen, studenten Meri-Tuuli Auer

Konferencier: Laura Wathén och Sofia Lindqvist

Klimatångest

Klimatångest förhindrar många människor från att bygga en bättre morgondag. Det finns många orsaker till ångesten, såsom känslan av att ens egna val är otillräckliga och oron över hur långsam den samhälleliga strukturomvandlingen är. Vad kan vi göra för att omvandla dessa svåra känslor till en förändringskraft? Kom och lyssna på forskardoktor, författare Panu Pihkala, som på finska talar om klimatångest och hopp.


ALL Niinistö-paneldiskussion

Hurdana värden har Finland om 150 år? Vartåt blåser vinden och hur ser de finländska värdena ut i framtiden? Syftet med paneldiskussionen om finländarnas värden är att väcka tankar om framtiden och hur vi kan påverka den med våra egna val.

Panel: Jussi Niinistö, Ville Niinistö, Susanna Niinistö-Sivuranta


Från barrikaderna till parketten och tillbaka: 1968–2068

För exakt 50 år sedan ockuperade studenterna och 1960-talets andra radikala rörelser Gamla studenthuset. Det var en återkomst till barrikaderna efter vänsterns stora valseger 1966. Var är vi nu – på parketten eller barrikaderna – och var borde vi vara? I diskussionen undersöker vi vilka lärdomar vi kan dra av 1960-talsradikalismen med tanke på framtiden. Om vi tar lärdomarna från 1968 på allvar, hur ser studenthusockupationens 100-årsjubileum då ut år 2068?


Vägen till ledarskap

Hur växer en ung människa till en inspirerande och uppmuntrande ledare? Anna Munsterhjelm och Tommi Laitio talar om hur de egna livserfarenheterna påverkar utvecklingen till ledare. Vad krävs för att vara ledare, och hur känns det att misslyckas som ledare? Vilka är reglerna och rättesnörena som ingen nämner högt?


Kom och hör inspirerande inlägg och paneldiskussioner, fundera över framtidsfrågor och lösningarna på dem.

framtiden2


Mer information

krista.laitila (at) hyy.fi

Earlier Event: November 25
HUS150 Sillis
Later Event: December 6
Studerandenas självständighetståg